پنج شنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها تنزل رشد اقتصادی چین - نبض انرژی | NabzeEnergy
عقب‌گرد نفت همسو با پسرفت چین ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

عقب‌گرد نفت همسو با پسرفت چین

قیمت نفت روز سه‌شنبه که چین دورنمای رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ را تنزل داد و احتمال تقاضای کمتر برای سوخت را تقویت کرد، کاهش پیدا کرد با این حال کاهش تولید اوپک پلاس همچنان از بازار پشتیبانی کرد.