پنج شنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها ترامپ آمریکا - نبض انرژی | NabzeEnergy
نقش نفت در فشارهای آمریکا بر ونزوئلا ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

نقش نفت در فشارهای آمریکا بر ونزوئلا

نگاه حداکثری به تجارت وکسب حداکثر منافع اقتصادی، رویکردی است که ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از دوران تبلیغات انتخابات تا استقرار در کاخ سفید دنبال کرده و این روزها دامنه آن را به ونزوئلا کشانده است.