پنج شنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها تخلیه نخاله در بستر و حریم رودخانه ها فردین بختیارپناه مامورین منابع آب مدیرامور منابع شهرستان سنندج - نبض انرژی | NabzeEnergy
توقیف ماشین های تخلیه نخاله در حریم و بستر رودخانه های سنندج ۰۴ اسفند ۱۳۹۷

توقیف ماشین های تخلیه نخاله در حریم و بستر رودخانه های سنندج

براساس حکم صادره قضایی، ماشین آلات عملیات خاکریزی و تخلیه نخاله در بستر رودخانه های حوزه شهرستان سنندج توقیف می شوند.