چهارشنبه, ۲۷ شهریور , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها امور رفاه وکارکنان - نبض انرژی | NabzeEnergy
انتصاب مدیر امور کارکنان و رفاه برق منطقه‌ای خوزستان ۰۶ اسفند ۱۳۹۷

انتصاب مدیر امور کارکنان و رفاه برق منطقه‌ای خوزستان

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان طی حکمی مدیر امور کارکنان و رفاه این شرکت منصوب کرد