یکشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها اشتغال - نبض انرژی | NabzeEnergy
اشتغال ایجاد شده در نیروگاه‌های بادی ایران بالاتر از متوسط جهانی ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

اشتغال ایجاد شده در نیروگاه‌های بادی ایران بالاتر از متوسط جهانی

بر اساس مطالعات مقایسه‌ای برآورد میزان اشتغال در نیروگاه‌های بادی کشور و جهان که از سوی ساتبا و توسط دانشگاه تهران انجام شده است، مشخص شد که میزان آمار اشتغال ایجاد شده در این نیروگاه‌ها در ایران بالاتر از متوسط جهانی بوده است.