شنبه, 17 خرداد , 1399
بایگانی‌ها ۵ سال گرم جهان - نبض انرژی | NabzeEnergy
۲۰۲۰ گرمترین سال زمین خواهد بود 02 مه 2020
به گفته محققان احتمالا سال ۲۰۲۰ به عنوان گرمترین سال زمین به ثبت خواهد رسید.

۲۰۲۰ گرمترین سال زمین خواهد بود

به گفته محققان احتمالا سال ۲۰۲۰ به عنوان گرمترین سال زمین به ثبت خواهد رسید.