یکشنبه, 22 تیر , 1399
بایگانی‌ها فرماندهی - نبض انرژی | NabzeEnergy
مهار آتش سوزی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 21 مه 2020

مهار آتش سوزی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مدیر ارشد شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: عملکرد مطلوب منطقه در پاسخ به حوادث، نشان از بلوغ مدیریت شرایط اضطراری و فرماندهی حادثه در شرکت‌هاست.