پنج شنبه, ۲۱ فروردین , ۱۳۹۹
بایگانی‌ها شرکت آب وفاضلاب کشور - نبض انرژی | NabzeEnergy
04 مارس 2019

سرانجام «تجهیزات کاهنده مصرف آب» چه شد ؟

مصرف بی رویه آب و بروز بحران خشکسالی، منجر به اتخاذ تدابیری از جمله بکارگیری تجهیزات کاهنده مصرف آب شد؛ تجهیزاتی که با بکارگیری آنها، حجم آب مصرفی بدون ایجاد کوچکترین مشکل برای مشترکان تا 70 درصد کاهش می یابد.