پنج شنبه, ۲۱ فروردین , ۱۳۹۹
بایگانی‌ها سید محمدعلی مصطفوی - نبض انرژی | NabzeEnergy
انتقال آب بدون در نظر گرفتن مدیریت مصرف رواج بد مصرفی است 05 اکتبر 2019

انتقال آب بدون در نظر گرفتن مدیریت مصرف رواج بد مصرفی است

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: انتقال آب بدون در نظر گرفتن مدیریت مصرف رواج بد مصرفی است.