پنج شنبه, ۲۱ فروردین , ۱۳۹۹
بایگانی‌ها سیدمحمد صادق‌زاده - نبض انرژی | NabzeEnergy
تمام تجهیزات مورد نیاز نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولیدکننده داخلی دارد 01 نوامبر 2019

تمام تجهیزات مورد نیاز نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولیدکننده داخلی دارد

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به اینکه برنامه افزایش ۳۰ درصدی نرخ خرید برق برای نیروگاه‌های استفاده کننده از تجهیزات داخلی عملیاتی و اجرا شده است، گفت: اکنون همه تجهیزات مورد نیاز در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر حداقل دو تا سه تولید کننده داخلی دارد.