پنج شنبه, ۲۱ فروردین , ۱۳۹۹
بایگانی‌ها سیدصالح هندی ششمین کنگره صنعت حفاری کنگره اکتشاف و تولید مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران - نبض انرژی | NabzeEnergy
صنعت نیازمند خون تازه و رویش جدید است 23 فوریه 2019

صنعت نیازمند خون تازه و رویش جدید است

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران بر ضرورت بازشدن درهای صنعت نفت به‌ روی فکرهای تازه تاکید کرد و گفت: صنعت نفت نیازمند خون تازه و محتاج زایش و رویش نو در سیاست‌گذاری است.