پنج شنبه, ۲۱ فروردین , ۱۳۹۹
بایگانی‌ها سندیکای صنعت برق ایران - نبض انرژی | NabzeEnergy
امتیاز ویژه به خارجی‌ها برای نیروگاه سازی !؟ 09 مارس 2019

امتیاز ویژه به خارجی‌ها برای نیروگاه سازی !؟

رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه ۱۰۰۰ قرارداد بخش خصوصی در صنعت برق متوقف مانده است، گفت:دادن امتیاز ویژه به سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت نیروگاه برق اجحاف به سرمایه‌گذاران ایرانی فعال در ساخت نیروگاه است.