پنج شنبه, ۲۱ فروردین , ۱۳۹۹
بایگانی‌ها سفیران سلامت نفت - نبض انرژی | NabzeEnergy
سفیران سلامت نفت؛ زنان در شرکت فلات قاره 02 مارس 2019

سفیران سلامت نفت؛ زنان در شرکت فلات قاره

کارکنان زن شرکت نفت فلات قاره به عنوان سفیران سلامت شناخته می‌شوند تا مبلغان سلامت در محل کار، منزل و جامعه خود باشند.