یکشنبه, 22 تیر , 1399
بایگانی‌ها توزیع توانیر - نبض انرژی | NabzeEnergy
دوام شبكه برق کشور وعدم خلل بارش‌ها در كار برق‌رساني 18 مارس 2019

دوام شبكه برق کشور وعدم خلل بارش‌ها در كار برق‌رساني

مديركل دفتر نظارت بر توزيع توانير، همزمان با گسترده شدن بارش‌ها، آخرين وضعيت شبكه برق كشور را تشریح کرد.