شنبه, 21 تیر , 1399
بایگانی‌ها انرژی در پارک - نبض انرژی | NabzeEnergy
معرفی بزرگترین نیروگاه‌های خورشیدی جهان 30 ژوئن 2020

معرفی بزرگترین نیروگاه‌های خورشیدی جهان

بزرگترین نیروگاههای خورشیدی جهان اکنون حدودی دو گیگاوات ظرفیت تولید نیرو دارند و در حال توسعه به سوی ظرفیت پنج گیگاوات هستند.