چهارشنبه, 25 تیر , 1399
بایگانی‌ها اساسنامه جدید - نبض انرژی | NabzeEnergy
بررسی نظرات موافقان و مخالفان اساسنامه جدید شرکت ملی گاز/مشکل اصلی کجاست؟ 27 آگوست 2019

بررسی نظرات موافقان و مخالفان اساسنامه جدید شرکت ملی گاز/مشکل اصلی کجاست؟

مشکل اصلی ساختار معیوب حکمرانی در حوزه انرژی است و در نتیجه، اصلاح ساختار حکمرانی بخش انرژی کشور اولویت بالاتری نسبت به اصلاح ساختار شرکت ملی گاز دارد.