چهارشنبه, 25 تیر , 1399
بایگانی‌ها ارز نیمایی - نبض انرژی | NabzeEnergy
کارایی سامانه جامع تجارت در گروی عدم ایجاد رانت است 16 آوریل 2019

کارایی سامانه جامع تجارت در گروی عدم ایجاد رانت است

قائم مقام انجمن صنفی پتروشیمی با بیان اینکه مکانیزم قیمت نیما صحیح نبوده و نتوانسته واقعیت اقتصادی کشور را پوشش بدهد، اظهار داشت: مهمترین کاری که باید در سامانه جامع تجارت انجام داد این است که‌ فاصله‌ بین ارز بازار و ارز دولتی را کم کنیم تا رانتی شکل نگیرد.