چهارشنبه, 18 تیر , 1399
بایگانی‌ها اتصال شبکه - نبض انرژی | NabzeEnergy
اتصال نیروگاه اتمی بوشهر اردیبهشت به شبکه سراسری 10 مارس 2019

اتصال نیروگاه اتمی بوشهر اردیبهشت به شبکه سراسری

به گزارش نبض انرژی، رئیس نیروگاه اتمی بوشهر گفت: با سازماندهی تعمیرها و آزمایش های مربوط به سامانه ایمنی، این نیروگاه اردیبهشت 98 دوباره به شبکه سراسری برق وصل می شود.