پنج شنبه, 15 خرداد , 1399
بایگانی‌ها اتاق بازرگانی تهران - نبض انرژی | NabzeEnergy
تولید بایو اتانول سوختی با جذب سرمایه‌های خصوصی 09 مارس 2019

تولید بایو اتانول سوختی با جذب سرمایه‌های خصوصی

کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در تولید بایو اتانول سوختی در کشور بررسی کرد.