چهارشنبه, 25 تیر , 1399
بایگانی‌ها ابوالقاسم حسین‌پور - نبض انرژی | NabzeEnergy
مدیریت آب‌های مرزی کشور فاقد ردیف اعتباری مشخص 25 سپتامبر 2019

مدیریت آب‌های مرزی کشور فاقد ردیف اعتباری مشخص

مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری در مرزهای کشور به منظور مقابله با خشکسالی و جمع‌آوری آب‌های مرزی ردیف بودجه‌ای مشخصی ندارد.