پنج شنبه, 15 خرداد , 1399
بایگانی‌ها ابوالفضل آذربایجانی - نبض انرژی | NabzeEnergy
احیای بستر آندی شماره ۳ تاسیسات کارخانه خشکی منطقه سیری 16 مارس 2019

احیای بستر آندی شماره ۳ تاسیسات کارخانه خشکی منطقه سیری

احیای بستر آندی شماره ۳ تاسیسات کارخانه خشکی منطقه سیری با امکانات و توان داخلی منطقه با موفقیت انجام شد.