شنبه, 17 خرداد , 1399
بایگانی‌ها آفریقا - نبض انرژی | NabzeEnergy
مذاکرات روس‌ها و سعودی‌ها برای همکاری نفتی در آفریقا 24 اکتبر 2019

مذاکرات روس‌ها و سعودی‌ها برای همکاری نفتی در آفریقا

شرکت لوک اویل روسیه سرگرم مذاکره با شرکت آرامکوی سعودی درباره پروژه‌های مشترک احتمالی خارج از روسیه و عربستان سعودی و احتمالا در نقاطی از آفریقاست.