شنبه, 17 خرداد , 1399
بایگانی‌ها آزاد سازی نرخ اوره - نبض انرژی | NabzeEnergy
مابه التفاوت نرخ اوره از محل منابع نیمایی نرخ ارز خوراک پرداخت می شود 20 آوریل 2019

مابه التفاوت نرخ اوره از محل منابع نیمایی نرخ ارز خوراک پرداخت می شود

قائم مقام انجمن صنفی پتروشیمی با تاکید بر تاثیرات مثبت آزادسازی قیمت اوره بر صورت های مالی6 ماهه دوم سال 97 و امسال پنج شرکت «پتروشیمی پردیس، خراسان، کرمانشاه، شیراز و پتروشیمی رازی» که تامین کننده اوره داخلی هستند، گفت: مابه التفاوت نرخ اوره از محل منابع نیمایی نرخ ارز خوراک بازپرداخت می شود.