شنبه, 17 خرداد , 1399
بایگانی‌ها آب های زیر زمینی - نبض انرژی | NabzeEnergy
آب‌های زیرزمینی ایران در چه حالی هستند؟ 29 سپتامبر 2019

آب‌های زیرزمینی ایران در چه حالی هستند؟

آمار و ارقام مختلفی درباره تعداد چاه‌های غیرمجاز اعلام می‌شود که طبق آن، حدود ۴۷۰ هزار حلقه چاه مجاز و حدود ۳۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد و کل برداشت آب به صورت مجاز، ۴۹ میلیارد مترمکعب و به صورت غیرمجاز ۷.۳ میلیارد مترمکعب است. گفته می‌شود یکی از برنامه‌های وزارت نیرو این است که چاه‌های غیرمجاز تعیین تکلیف شود.