شنبه, 10 خرداد , 1399
بایگانی‌ها آب شرب مردم سیستان - نبض انرژی | NabzeEnergy
آب سرریز افغانستان امسال به ایران می آید 06 مه 2020
حال سیستان خوش است

آب سرریز افغانستان امسال به ایران می آید

نماینده مردم زابل با بیان اینکه تابستان امسال برای تامین آب شرب مردم استان مشکلی نداریم، افزود: در حال حاضر وضعیت چاه نیمه‌ها خوب است و با توجه به بارندگی مناسب در افغانستان آب تا حدی به رود هیرمند و دریاچه هامون وارد شده است.