شنبه, 17 خرداد , 1399
بایگانی‌ها آبگرمکن خورشیدی - نبض انرژی | NabzeEnergy
برنامه کاربردی اندروید محاسبات آبگرمکن خورشیدی 18 ژانویه 2019

برنامه کاربردی اندروید محاسبات آبگرمکن خورشیدی

به کمک برنامه ارائه شده می‌توان توان آبگرمکن خورشیدی و انرژی خروجی آن را محاسبه کرد.