نشست مدیرعامل سازمان با مدیران عامل شرکت های نفتی در استان خوزستان - نبض انرژی | NabzeEnergy