میزان بارش‌های کشور به ۲۳ میلیمتر رسید
میزان بارش‌های کشور به ۲۳ میلیمتر رسید

میزان بارش‌های کشور تا چهل و دومین روز سال آبی جدید(مهرماه۹۸ تا انتهای شهریور۹۹) به ۲۳ میلیمتر رسیده است و این درحالی است که میزان پرشدگی سدهاتا نوزدهمین روز مهرماه به ۵۴ درصد کاهش یافته است.

به گزارش نبض انرژی، میزان بارش‌های کشور براساس تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران تا دوازدهمین روز آبان ماه به ۲۳ میلیمتر  رسید و این درحالی است که میزان بارش نسبت به مدت مشابه پارسال با بارش ۲۴.۴ میلیمتری  رشد منفی ۱.۴ درصدی را نشان می دهد.

این میزان بارندگی نسبت به میانگین ۵۱ ساله با بارش ۱۵.۱ میلیمتر  رشد۵۲ درصدی دارد و این مقدار بارش‌ها درحالی رخ داده  که درصد پرشدگی یا همان حجم سدهای کشور که در شهریورماه امسال ۵۶ درصد بود به ۵۴ درصد کاهش یافته و گویای آن است که بارندگی ها به میزانی نبوده  که بتواند ذخیره آب پشت سد را افزایش دهد.

کشورمان دارای ۶ حوضه آبی شامل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی،مرزی شرق و قره قوم است.

میزان بارش ها در حوضه آبریزدریای خزر در سال آبی جدید ۷۰.۷ میلی متر است که در مقایسه با بارش های پارسال به میزان ۷۲.۴ میلیمتر  رشد منفی ۲.۳ درصدی را دارد.

درحوضه آب ریز خلیج فارس و دریای عمان بارندگی۲۰.۷ میلیمتر ثبت شده که در مقایسه با بارش‌های پارسال با رقم ۲۸.۱ با رشد منفی روبرو است.