انتقال آب بدون در نظر گرفتن مدیریت مصرف رواج بد مصرفی است
انتقال آب بدون در نظر گرفتن مدیریت مصرف رواج بد مصرفی است

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: انتقال آب بدون در نظر گرفتن مدیریت مصرف رواج بد مصرفی است.

به گزارش نبض انرژی، سید محمدعلی مصطفوی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: تا زمانی که مصرف آب بهینه سازی نشده باشد و تداوم روش‌های غلط و تامین آب از هرجایی صورت گیرد، صحیح نیست.

وی افزود: انتقال آب ازخلیج فارس باید ارزیابی شود که با چه قیمتی صورت گیرد و فاکتورهای آن چیست؟ اینکه انتقال آب از یک حوضه به حوضه ای دیگر صورت گیرد درجای خود پذیرفته است، اما باید مشخص شود انتقال آب به چه میزان انجام می شود و در واقع به چه قیمتی صورت می گیرد.

مصطفوی اضافه کرد: امروزه در سطح جهان ابتداء برای برطرف کردن هدر رفت آب، بد مصرفی و سوء مصرف آب اقدام شود و در آخر چنانچه نتیجه ای حاصل نشد، برای انتقال آب اقدام  شود. در کشورهم باید ابتداء بر مدیریت مصرف صحیح و جلوگیری از هدر رفت آب تاکید شود، سپس اقدام های دیگر به اجرا گذاشته شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: اکنون باید دید در مناطقی که قرار است انتقال آب انجام شود، بد مصرفی‌ها اصلاح شده  و برای تحقق این مهم،  مدیریت مصرف صحیح باید پیاده شود و نیز هدر رفت آب مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی خاطرنشان ساخت: تازمانی که این امور محقق نشده، انتقال آب، مصرف بیشتر را دامن خواهدزد و این درست نیست.

مصطفوی افزود: براساس مصوبه های شورای عالی آب، صنایع می بایست از پساب و آب نامتعارف برای فعالیت‌های صنعتی خود بهره گیرند نه آنکه برای آنها به هرقیمتی انتقال آب انجام شود.

این مقام مسئول یادآور شد: ژاپن تا ۱۲ بار از آب استفاده مجدد دارند و در ایران می توان این طرح را در سراسر کشور به اجرا گذاشت و ازنتایج آن استفاده کرد و بهتر است به جای انتخاب کارآسان کاردرست را انجام داد.

وزارت نیرو در تلاش است کار انتقال آب از خلیج فارس به خراسان های جنوبی، مرکزی و شمالی و استان سمنان را به مرحله اجرا در آورد.