۴ منطقه تهران سالانه ۱۰ سانتیمتر فرونشست دارند
۴ منطقه تهران سالانه ۱۰ سانتیمتر فرونشست دارند

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: به دلیل تجمع چاه‌های زیرزمینی برای تامین آب‌های شرب و فضای سبز شهری ۴ منطقه ۱۷،۱۸،۱۹ و ۲۰ سالانه با فرونشست ۱۰ سانتی‌متری مواجه هستند.

به گزارش نبض انرژی، سیدحسن رضوی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌‌المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران در نشستی خبری اظهار داشت: برداشت بی‌رویه آب باعث شده تا فرونشست شدیدی در دشت‌های استان تهران روی دهد و در برخی دشت‌های استان تهران روزانه یک میلیمتر و در برخی دشت‌ها نیم میلیمتر فرونشست داریم؛ به طوری که دشت شهریار و ورامین جزو بحرانی‌ترین دشت‌ها از لحاظ فرونشست هستند.

وی افزود: برداشت بیش از حد آب از دشت‌های شهریار باعث شده تا سالانه 310 میلیمتر در این دشت‌ها فرونشست داشته باشیم؛ اما نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است این است که فرونشست زمین مهمان شهروندان تهرانی نیز شده است، به طوری که به دلیل تجمع چاه‌های زیرزمینی برای تامین آب‌های شرب و فضای سبز شهری 4 منطقه 17،18،19 و 20 سالانه با فرونشست 10 سانتی‌متری مواجه هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران تصریح کرد: از ابتدای مهر ماه 97 تا پایان شهریور ماه 98 که سال آبی قبل محسوب می‌شود 387 میلیمتر بارندگی در استان تهران داشتیم که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود و نسبت به سال قبل از آن 52.5 درصد رشد بارش را در این استان نشان می دهد.

رضوی با بیان اینکه “در حال مدیریت مخازن سدها برای سال آبی جدید هستیم”، گفت: بارش‌ها در طی یک سال گذشته باعث شد تا حجم مخازن ورودی سدهای پنجگانه تهران به 2 میلیارد و 614 میلیون متر مکعب برسد که نسبت به سال قبل از آن رشدی 123 درصدی داشت.

وی ادامه داد: با وجود بارش‌های مناسب سال آبی گذشته هنوز مخازن زیرزمینی مشکلات جدی دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران خارنشان کرد: در شرایط فعلی میزان ذخیره آب در پشت سدهای پنجگانه تهران 920 میلیون متر مکعب است که نسبت به سازمان مشابه سال گذشته 290 میلیون متر مکعب بیشتر است و نسبت به مدت میانگین 50 سال گذشته 73 میلیون متر مکعب بیشتر در مخازن سدها ذخیره شده است.

وی افزود: در حال حاضر همچنان آب پشت سدهای کرج، ماملو و لتیان را تخلیه می‌کنیم و همچنین اگرچه سد نمرود که یک سد مشترک میان تهران و سمنان است، هنوز تکمیل نشده است، ولی یک چهارم آب این سد را تخلیه و برای کشت پاییزه دشت گرمسار اختصاص می‌دهیم.

رضوی با بیان اینکه “برای شرب 10 درصد، برای بخش کشاورزی 79 درصد و برای بخش صنعت 80 درصد بیشتر از آب‌های سطحی استفاده شده است”، گفت: این اعداد و ارقام بر اساس شرایط مناسب سدها حاصل شده و باعث شد تا برای تامین آب کمتر از منابع زیرزمینی در استان تهران استفاده شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه “طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی شرایط نرمالی از نظر بارشی در سال آبی جاری داریم”، گفت: پیش‌بینی ما این گونه است که شرایط تامین آب هم به لحاظ کمی و هم کیفی برای شهر تهران و استان تهران سال خوبی باشد.