۵۸ روستا در لرستان آب آشامیدنی مطمئن ندارند
۵۸ روستا در لرستان آب آشامیدنی مطمئن ندارند

معاون وزیر نیرو گفت: تنها ۵۸ روستا در لرستان آب آشامیدنی مطمئن ندارند که این روستاها نیز تا پایان دولت تدبیر و امید آبرسانی خواهند شد.

به گزارش نبض انرژی، قاسم تقی زاده خامسی روز چهارشنبه در بازدید از تصفیه خانه فاضلاب شهر الشتر با بیان اینکه نمی توانیم زمان دقیقی را برای بهره برداری از این طرح اعلام کنیم، اظهار داشت:  این تصفیه خانه حدود ۴۰ هزار نفر از جمعیت شهر الشتر را پوشش می دهد و با توجه به خطوط فاضلاب اجرا شده در آن بایستی راهکاری برای بهره برداری هرچه سریعتر پیدا کرد.

وی با اشاره به محدودیت منابع دولت، افزود: اعتبارات دولتی محدود است و همین امر دست و بال ما را بسته لذا باید در وزارت جلسه ای ویژه تشکیل دهیم تا روند ساخت این پروژه را تسریع بخشیم.

فرماندار سلسله نیز با اشاره به اتمام عملیات نصب ۹۵ درصد از خطوط اصلی و فرعی این طرح به طول در مجموع ۸۷ کیلومتر، افزود: خطوط انتقال و بای پس آن نیز بطول چهار کیلومتر است.

شریف خسروی با اشاره به استفاده از سیستم لجن فعال پیشرفته در این طرح، عنوان کرد: با توجه به اینکه اکنون به فاضلاب شهر الشتر به شیوه سنتی دفع می شوند امکان انتقال بیماری های واگیردار وجود دارد لذا در تکمیل و بهره برداری از این طرح باید تسریع شود.

در این بازدید نماینده سلسله و دلفان در مجلس، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند.