طرح فاضلاب تهران تا پنج سال آینده به اتمام می‌رسد
طرح فاضلاب تهران تا پنج سال آینده به اتمام می‌رسد

مدیرعامل آبفای استان تهران با تاکید بر اینکه پروژه فاضلاب تهران مراحل نهایی خود را طی می‌کند، گفت: تاکنون حدود ۷۶ درصد شبکه فاضلاب مناطق ۲۲ گانه تهران اجرایی شده است و ظرف پنج سال آینده این طرح به اتمام خواهد رسید.

فاضلاب

به گزارش نبض انرژی، محمدرضا بختیاری، با اشاره به اینکه اجرای جدی پروژه فاضلاب تهران از حدود ۱۰ سال قبل در پایتخت آغاز شده است، ادامه داد: برای تکمیل این طرح باید ۹۰۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در شهر تهران اجرایی شود که تاکنون ۶۸۰۰ کیلومتر از شبکه یاد شده به اتمام رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۷۶ درصد شبکه فاضلاب تهران اجرا شده است، عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته ظرف پنج سال آینده شبکه فاضلاب تهران به اتمام خواهد رسید.
وی افزود: طرح فاضلاب تهران همچنین نیازمند ۱۹۰ کیلومتر خطوط اصلی و تونل است که تاکنون ۱۸۲ کیلومتر آن اجرا شده است. به تعبیری شبکه فاضلاب تهران مراحل نهایی ساخت خود را طی می‌کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در تهران هفت و در استان تهران ۱۵ تصفیه‌خانه فاضلاب وجود دارد که در افق ۱۴۱۰ می‌بایست این واحدها ۸۵۰ میلیون مترمکعب پساب تولید کنند. در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌های رخ داده تناسب بین اجرای تصفیه‌خانه و شبکه فاضلاب انجام نشده است؛ به همین دلیل طی دو سال اخیر تمرکز بیشتری روی تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صورت گرفته است.

بنا بر اعلام وزارت نیرو، بختیاری با اشاره به اینکه حدود ۴۵ درصد تصفیه‌خانه‌های طرح فاضلاب تهران اجرایی شده است، ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تصفیه‌خانه فیروزبهرام با سرمایه‌گذاری ۱۸۰۰ میلیارد تومانی از منابع داخلی این شرکت سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.