بی آبی و عدم تامین آب در کرمان
بی آبی و عدم تامین آب در کرمان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اعلام مخالفت با تخصیص اراضی پیشنهاد شده برای طرح اقدام ملی مسکن در شهر کرمان گفت: در کرمان آب نداریم که بخواهیم(در آینده) تامین کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اعلام مخالفت با تخصیص اراضی پیشنهاد شده برای طرح اقدام ملی مسکن در شهر کرمان گفت: در کرمان آب نداریم که بخواهیم(در آینده) تامین کنیم.
به گزارش نبض انرژی، “سیدمصطفی آیت اللهی موسوی” امروز ۱۸ تیرماه در جلسه شورای مسکن استان کرمان با اشاره به مشکل تامین آب برای اراضی پیشنهاد شده در طرح اقدام ملی مسکن در شهر کرمان اظهار کرد: در حال حاضر در منطقه سیدی و شهرک مطهری کرمان دچار مشکل کمبود آب هستیم.
وی با اعلام مخالفت با تخصیص اراضی مذکور به طرح اقدام ملی افزود: آب نداریم که بخواهیم تامین کنیم. در کرمان آب محدودی داریم و شاهد مشکلات کنونی آن هستیم.
موسوی تصریح کرد: آب در کرمان نداریم و نمی توانیم تامین کنیم و اینکه طرح های بلندمدت چه زمانی به نتیجه برسند، مشخص نیست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان درباره برخی پیشنهادات مطرح شده در جلسه بیان کرد: اینکه افراد زمین تفکیک شده بخرند، بعد برای تامین آب ما در استانداری باید جواب آنها را بدهیم. ضمن اینکه اکنون در شهرک مطهری با تانر به مردم آبرسانی می شود و مشکل داریم.
وی اظهار کرد: واقعیت وضع موجود این است و اگر صرفا می خواهیم ساختمان بدون آب و … به متقاضیان بدهیم، بحث دیگری است که کار اصولی، فنی و درستی نیست.
موسوی با بیان اینکه در حال حاضر در کرمان ۱۰۰۰ لیتر بر ثانیه آب کم داریم، تاکید کرد: کسی مخالف طرح نیست اما باید همه موارد پیش بینی شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: راه و شهرسازی به وزارتخانه اعلام کند در کرمان مشکل تامین زمین داریم و پیشنهاد شود بافت های فرسوده تملک و خریدای و به ساخت و ساز جدید تبدیل شود.
منبع: ایسنا