کمک به محیط زیست با اجرای آبیاری نوین در اراضی البرز
کمک به محیط زیست با اجرای آبیاری نوین در اراضی البرز

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی استان البرز گفت: اجرای روش های نوین آبیاری در سال جاری به میزان ۲۵۰۰ هکتار در اراضی زراعی و باغی این استان ابلاغ شده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی استان البرز گفت: اجرای روش های نوین آبیاری در سال جاری به میزان ۲۵۰۰ هکتار در اراضی زراعی و باغی این استان ابلاغ شده است.
به گزارش نبض انرژی، حجت اله رضایی گفت: با توجه به این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی، به دلیل بیماری کرونا تاکنون فقط در ۳۰۰ هکتار اجرایی شده و مابقی آن تا پایان سال محقق خواهد شد.
وی اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ها، اعتبار مورد نیاز از اعتبارات سال قبل تخصیص داده شده به طوریکه سال مالی ۹۸ تا پایان شهریور ۹۹ تمدید شده و هنوز اعتبارات سال جاری تخصیص داده نشده است.
رضایی با اشاره به حمایت های دولت از کشاورزانی که اقدام به اجرای روش های نوین آبیاری کنند، گفت:  سال گذشته حدود ۲۶ میلیارد تومان  برای اجرای روش های نوین آبیاری به البرز اختصاص داده شد که ۸۰ درصد آن در پایان سال گذشته دراختیار استان قرار گرفت.
وی به روش های مختلف آبیاری نوین از قطره ای، بارانی و … اشاره کرد و افزود: در سال های اخیر به اجرای نوار تیپ تاکید می شود زیرا در آبیاری بیشترین بازدهی و کمترین مصرف آب را دارد ضمن اینکه تبخیر و بادبردگی در این روش نداریم.
در استان البرز حدود ۵۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که در کل حدود ۴۰ هزار هکتار آن قابلیت اجرای روش های نوین آبیاری را دارد.
تاکنون در ۱۷ هزار و ۱۰۰ هکتار از این اراضی، روش های نوین آبیاری اجرا شده است.
منبع: ایرنا