تولید بیش از یک چهارم برق کشور، بدون نیاز به سوخت فسیلی
تولید بیش از یک چهارم برق کشور، بدون نیاز به سوخت فسیلی

سال گذشته و در سایه تلاش دولت تدبیر و امید بیش از یک چهارم برق کشور بدون استفاده از سوخت فسیلی تولید شد.

سال گذشته و در سایه تلاش دولت تدبیر و امید بیش از یک چهارم برق کشور بدون استفاده از سوخت فسیلی تولید شد.
به‌ گزارش نبض انرژی، بیش از ۲۵ درصد تولید برق در نیروگاه‌های کشور در سال ۹۸ توسط بخش بخار واحدهای سیکل ترکیبی، نیروگاه‌های برق‌آبی، اتمی و انرژی‌های نو و بدون استفاده از سوخت و یا سوخت اضافی فسیلی انجام شد.
از ۳۱۲ هزار و ۶۵۸ میلیارد کیلووات ساعت برق تولیدی در سال گذشته، ۷۹ هزار و ۴۵۹ میلیارد کیلووات ساعت بدون استفاده از سوخت یا سوخت اضافی فسیلی بوده که معادل ۲۵.۴ درصد است.
 از ۷۹ هزار و ۴۵۹ میلیارد کیلووات ساعت انرژی، ۴۱.۹۴ میلیارد کیلووات ساعت با تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی و بدون استفاده از سوخت اضافی تولید شده و این بدان معناست که نزدیک به ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز در سال ۹۸ صرفه‌جویی شده است.
در زمان حاضر ظرفیت قابل تبدیل به سیکل ترکیبی ۷۵۰۰ مگاوات وجود دارد که در قالب قراردادهای بیع متقابل در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.
بدین ترتیب سالانه ۱۲ میلیارد متر مکعب گاز صرفه‌جویی شده و راندمان ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور به بیش از ۴۲ درصد خواهد رسید؛  همچنین از انتشار حدود ۴۳ میلیون تن گازهای گلخانه‌ای در سال جلوگیری خواهد شد.
به منظور شتاب بخشی در این کار، ضرورت دارد مطابق قانون مربوطه، سوخت صرفه‌جویی شده حاصل از احداث بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به سرمایه‌گذاران تحویل شود که در این زمینه به همکاری وزارت نفت نیاز است.
منبع: ایرنا