تامین برق پایدار در نیروگاهها
تامین برق پایدار در نیروگاهها

معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: اوج توان مصرفی برق که دارای رشد میانگین ۱۰ ساله بالای ۵ درصد بود در سال ۹۷ نسبت به سال قبل آن به ۲.۹۸ درصد کاهش یافت و با انجام مدیریت مصرف در سال گذشته، رشد اوج توان مصرفی برای نخستین بار به یک درصد رسید.

معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: اوج توان مصرفی برق که دارای رشد میانگین ۱۰ ساله بالای ۵ درصد بود در سال ۹۷ نسبت به سال قبل آن به ۲.۹۸ درصد کاهش یافت و با انجام مدیریت مصرف در سال گذشته، رشد اوج توان مصرفی برای نخستین بار به یک درصد رسید.
به‌گزارش نبض انرژی، این موضوع بیانگر آن بود که تداوم سیاست‌های مدیریت مصرف و تقاضای برق، گسترش اقدام‌های فنی و اجتماعی و به خصوص ارتقای مشارکت مردم، آمار و پیامدهای مطلوبی را در پایداری فنی و اقتصادی صنعت برق دارد.
شبکه برق ایران، از حیث پایداری و کنترل شبکه‌های قدرت در زمره بهترین‌ شبکه‌های جهان قرار دارد.
 به‌خاطر قابل ذخیره نبودن، انرژی الکتریکی در مقیاس شبکه‌های بزرگ باید به صورت لحظه‌ای تولید و مصرف شود،  بنابراین برقراری توازن لحظه‌ای مابین برق تولید شده در همه نیروگاه‌های کشور و برق مصرف شده در همه مصارف یکی از حساس‌ترین، پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین عملیات‌هایی است که توسط متخصصان شبکه برق هر کشوری انجام می‌شود،  به نحوی که این نبود توازن می‌تواند موجب ناپایداری و حتی وقوع خاموشی گسترده در شبکه سراسری شود.
منبع: ایرنا