ورود فاضلاب به رودخانه قره‌سو و مشکلات زیست محیطی
ورود فاضلاب به رودخانه قره‌سو و مشکلات زیست محیطی

ورود فاضلاب، زباله، آب غسالخانه و نخاله‌های ساختمانی به رودخانه قره‌سو شهر کرمانشاه سال‌های متمادی به یک دغدغه و معضلی برای مردم تبدیل شده است.

ورود فاضلاب، زباله، آب غسالخانه و نخاله‌های ساختمانی به رودخانه قره‌سو شهر کرمانشاه سال‌های متمادی به یک دغدغه و معضلی برای مردم تبدیل شده است.
به گزارش نبض انرژی، رودخانه قره‌سو در شهر کرمانشاه که می‌توانست به یک پتانسیل گردشگری تبدیل شود اکنون با ورود فاضلاب به آن و حجم انبوه زباله و نخاله‌های ساختمانی به یک تهدید تبدیل شده است.
 کاکاوند مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ، با اشاره به اینکه رودخانه قره‌سو قصه پر غصه استان کرمانشاه است اظهار داشت: رودخانه آبشوران و قره‌سو که می‌شد از ظرفیت آن‌ها برای جذب گردشگر استفاده کرد با فاضلاب و زباله آلوده شده است.
وی با اشاره به اینکه تقریبا 100 درصد فاضلاب شهر کرمانشاه وارد این رودخانه‌ها می‌شود عنوان کرد: یک تصفیه‌خانه فاضلاب برای جمعیت 350 هزار نفره در شهر کرمانشاه وجود دارد اما چون تکمیل نشده همان مواد حاصل از تصفیه وارد رودخانه می‌شود.
کاکاوند گفت: بیش از 2000 میلیارد تومان اعتبار برای جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر کرمانشاه نیاز است و مجموع اعتبار فاضلاب شهر کرمانشاه در سال گذشته حدود 20 میلیارد تومان از محل توازن و سه میلیارد تومان نیز از محل سفر مقام معظم رهبری به استان بوده است که تنها سه میلیارد تومان تخصیص یافته است.
وی با اشاره به اینکه رفع مشکل فاضلاب شهر کرمانشاه با این اعتبارات غیرممکن است افزود: طرح تهیه شده و نقاطی که فاضلاب از آن‌ها به رودخانه وارد می شود شناسایی شده و تنها برای جمع‌آوری و دور نگهداشتن فاضلاب از رودخانه قره‌سو 120 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
کاکاوند از نمایندگان مجلس و استاندار درخواست کرد که در این زمینه کمک کنند که این دغدغه مردم رفع شود.
منبع: تسنیم