انتقال آب بهشت‌آباد با تونل بدون تأییدیه زیست‌محیطی
انتقال آب بهشت‌آباد با تونل بدون تأییدیه زیست‌محیطی

رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: انتقال آب بهشت‌آباد با تونل به‌هیچ‌عنوان تأییدیه زیست‌محیطی ندارد و ما با تونل به‌علت آسیب‌های محیط زیستی مخالف هستیم و تأییدیه‌ای نخواهیم داد.

رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: انتقال آب بهشت‌آباد با تونل به‌هیچ‌عنوان تأییدیه زیست‌محیطی ندارد و ما با تونل به‌علت آسیب‌های محیط زیستی مخالف هستیم و تأییدیه‌ای نخواهیم داد.
به گزارش نبض انرژی، مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری با رئیس سازمان محیط زیست کشور دیدار کردند‌. نمایندگان استان در این دیدار با اشاره به آسیب‌های زیست‌محیطی طرح انتقال آب معروف به تونل “بهشت‌آباد” اظهار داشتند: پیوست‌‌های زیست‌محیطی از اصول مهم اجرای هر طرحی است.
مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی تأکید‌ کردند: وظیفه حراست از منابع ملی یک وظیفه همگانی است و مخالفت ما با بحث انتقال آب توسط تونل یک مخالفت استانی نیست بلکه مخالفت ملی است چراکه حراست از منابع ملی آب یک وظیفه انقلابی می‌باشد و ما باید محافظ میراث ارزشمند محیط زیست و آب برای آیندگان باشیم.
عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست کشور نیز در این دیدار با صراحت بیان کرد: طرح انتقال آب بهشت‌آباد با تونل به هیچ عنوان تأییدیه زیست‌محیطی ندارد و ما با تونل به‌علت آسیب‌های محیط زیستی مخالف هستیم و تأییدیه‌ای نخواهیم داد.
منبع: تسنیم