235 میلیارد تومان صرفه اقتصادی در سال جهش تولید
235 میلیارد تومان صرفه اقتصادی در سال جهش تولید

مدیر بازرسی فنی مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به کاهش زمان تعمیرات اساسی مجتمع گاز پارس جنوبی‌ گفت:‌ صرفه اقتصادی ناشی از افزایش تولید از این مسیر،‌ ۲۳۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به گزارش نبض انرژی ، مدیر بازرسی فنی مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به کاهش زمان تعمیرات اساسی مجتمع گاز پارس جنوبی‌ گفت:‌ صرفه اقتصادی ناشی از افزایش تولید از این مسیر،‌ ۲۳۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
«علیرضا برزگر» روز جمعه گفت: یکی از دستاوردهای مجتمع، کاهش زمان تعمیرات اساسی در سالیان گذشته است.
وی افزود: یکی از نتایج این کاهش زمان تعمیرات اساسی، رشد درآمد ناشی از افزایش تولید فازهای مختلف مجتمع است.
برزگر ادامه داد: با اجرای بازرسی هدفمند و پیاده‌سازی آن به‌صورت گام به گام در پالایشگاه‌های اول تا پنجم با مشارکت همه ارکان پالایشگاه اعم از بهره برداری، تعمیرات و مهندسی و … خالص صرفه اقتصادی ناشی از افزایش تولید اجرای آن بیش از ۲۳۵ میلیارد تومان محاسبه شده است.
وی تاکید کرد: با توجه به روند ثابت زمان تعمیرات اساسی در طی سال‌های بعد از آن، می توان انتظار داشت در سال‌های اخیر نیز این میزان صرفه اقتصادی از طریق کاهش زمان تعمیرات ایجاد شده باشد.
مدیر بازرسی فنی مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار داشت: برای تحقق هدف استراتژی بازرسی هدفمند در افق ۱۴۰۴ در تمامی پالایشگاه‌ها بعد از بازرسی اولیه که ارزش افزوده قابل توجه ای به ارمغان می‌آورد و برای تحقق این هدف و تحقق برنامه بازرسی فنی نیازمند عزم جدی و کمک کلیه مدیران در کنار تمامی ارکان پالایشگاه در سال جهش تولید هستیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا