مصرف برق کشور همچنان رکورد می زند
مصرف برق کشور همچنان رکورد می زند

میزان مصرف برق کشور که از ابتدای اردیبهشت روندی افزایشی یافت همچنان بدون وقفه در حال بالارفتن است به گونه‌ای که شب گذشته همچنان در مدار ۴۲ هزار مگاوات بود.

میزان مصرف برق کشور که از ابتدای اردیبهشت روندی افزایشی یافت همچنان بدون وقفه در حال بالارفتن است به گونه‌ای که شب گذشته همچنان در مدار ۴۲ هزار مگاوات بود.
به گزارش نبض انرزی براساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان مصرف برق شب گذشته به ۴۲ هزار و ۳۸۷ مگاوات رسید.
میزان مصرف درحالی بیش از ۴۲ هزارمگاوات است که میزان کلی تولید برق کمی بیش از ۸۳ هزار مگاوات است که به این ترتیب نصف تولید برق در نمیه دوم اردیبهشت ماه به مصرف رسیده و نیروگاه ها باید برای تامین برق مداوم در مدار باشند.
البته این میزان مصرف به دلیل کاهش فعالیت هایی که در اثر گسترش ویروس کرونا ایجاد شده بود دور از انتظار نیست اما در مقایسه با سال گذشته مصرف بالایی محسوب می شود.
سال گذشته و در بازه زمانی ۲۱ اردیبهشت میزان مصرف ۴۱ هزار و ۹۹۹ مگاوات بوده است.
میزان مصرف برق توسط چهار هزار و ۷۵۸ مگاوات است که نشان از رشد مصرف در این بخش دارد.
دخیره نیروگاه ها سه هزار و ۳۷۰ مگاوات است .
امسال وزارت نیرو و شرکت توانیر با هدف توسعه فرهنگ مصرف صحیح همچنان روش های تشویقی مدیریت مصرف را در برنامه دارند و به صنایع و کشاورزانی که در این برنامه شرکت کرده و میزان مصرف خود را مدیریت کنند پاداش می دهد.
بخش خانگی نیز اگر بتوانند مصرف خود را بهینه کرده و کاهش دهند مشمول دریافت این پاداش خواهند شد.
امسال این نوع مشترکان مشمول هفت درصد افزایش تعرفه خواهند شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا