217 نیروگاه برق آبی در برنامه عملیاتی شدن سال جاری
217 نیروگاه برق آبی در برنامه عملیاتی شدن سال جاری

تولید انرژی نیروگاه‌های برق‌آبی در فروردین امسال نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۹۸)، معادل نه درصد افزایش داشته است.

تولید انرژی نیروگاه‌های برق‌آبی در فروردین امسال نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۹۸)، معادل نه درصد افزایش داشته است.
به گزارش نبض انرزی ، انرژی تولیدی تجمعی نیروگاه‌های برق آبی کشور در سال آبی جاری تا پایان فروردین ۹۹، معادل ۲۰۹۵ گیگاوات ساعت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۴۸۲۵ گیگا وات ساعت)، ۵۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.
این در حالی است که تولید انرژی نیروگاه‌های برق آبی در ماه فروردین ۹۹ نسبت به ماه اسفند ۹۸ (۱۹۲۵ گیگاوات ساعت) رشد ۹ درصدی دارد.
بر اساس این گزارش، اطلاعات نیروگاه‌های برق آبی کشور تا فروردین ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸، تغییری نداشته است.
هم اینک ۵۵ نیروگاه برق آبی در کشور در حال بهره برداری، ۱۷ نیروگاه در حال اجرا و ۲۱۷ نیروگاه دیگر در دست مطالعه قرار دارد.
منبع: خبرگزاری مهر